Hoe een babysit regelen?

Om gebruik te maken van deze dienst maak je eerst een afspraak met de plaatselijke coördinator.

Klik hier om een kinderoppascoördinator in je buurt te vinden. Wanneer je plaatselijke kinderoppascoördinator met vakantie is, of er is geen kinderoppascoördinator in je afdeling, kan je meestal terecht bij je naburige gemeente.

Deze zal je enkele vragen stellen om een beeld te kunnen vormen van jouw gezin. Jouw input is belangrijk want via deze informatie kunnen de meest geschikte kinderoppassers ingeschakeld worden.

De kinderoppassers zijn geen personeelsleden van de Gezinsbond. Het zijn meestal studerende jongeren en dat brengt enkele beperkingen met zich mee. Tijdens examenperiodes en overdag op schooldagen is het niet altijd mogelijk aan een vraag te voldoen. Contacteer daarom minstens een viertal dagen vooraf de coördinator om een babysit te regelen.

Om een geschikte oppas te vinden is het belangrijk volgende gegevens door te spelen:

 • waar, wanneer en tot hoe laat je babysit wenst;
 • aantal kinderen en de leeftijd;
 • wat van de oppas verwacht wordt (eten geven, te slapen leggen, medicatie, creativiteit, ...). 

 

Kijk even mee

Een gezin aan het woord Een kinderoppas aan het werk
Dries en Katrien, papa en mama van Lieze en Warre, verwachten samen met hun kindjes de kinderoppas. Kijk mee hoe zij haar ontvangen en hoe er afspraken gemaakt worden om vervolgens een zorgeloze avond tegemoet te gaan. Kirstin past vanavond op Lieze en Warre. Neem zelf een kijkje hoe haar avond als kinderoppasser eruitziet.

Verzekering

Richt je uitsluitend tot de coördinator voor een oppas aanvraag! 

Indien - uitzonderlijk - toch een onderlinge afspraak wordt gemaakt, breng dan altijd de coördinator onmiddelijk op de hoogte. Zoniet gebeurt het oppassen op eigen risico! Ook prestaties waarvoor geen prestatiebriefje is ingevuld, vallen buiten onze dienstverlening; noch de oppas noch het gezin is dan verzekerd.

Er is een verzekering afgesloten die binnen de grenzen en modaliteiten van de polis volgende risico’s dekt:

 • burgerlijke aansprakelijkheid van de oppas en de kinderen;
 • lichamelijke en materiële schade door de oppas geleden tijdens en op weg naar en van de prestatie t.g.v. een ongeval.

Verwittig bij een schadegeval onmiddellijk de coördinator.

Onze organisatie en haar vertegenwoordigers kunnen niet persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor schade die een oppas door zijn fout zou berokkenen, noch voor de schade die hem kan overkomen.

Tarieven

  Vlaanderen & Brussel
 
Eén uurtarief € 4,00 /uur
Overnachting (22 tot 8 uur + ontbijt) € 20,00
Minimumvergoeding (minder dan 2 uren) € 8,00


Een begonnen uur telt als een volledig uur.

De plaatselijke coördinator kan een extra vergoeding aanrekenen bij laattijdig thuiskomen van de ouders.

Indien je de voorziene oppas laattijdig annuleert, is de prijs van een minimumvergoeding + één briefje verschuldigd.

Het totale bedrag wordt rechtstreeks aan de oppas betaald. Na afloop van de prestatie vul je een briefje uit het kinderoppasboekje in; één exemplaar hou je bij, het andere is voor de oppas.

Tips wanneer de oppas langs komt

 • Schrijf op waar u te bereiken bent en wie in geval van nood dient verwittigd te worden (een lijstje met telefoonnummers is erg handig). Zorg ervoor dat de oppas u telefonisch kan bereiken.
 • Zorg ervoor dat de oppas over het nodige beschikt om de kinderen te verzorgen, te voeden en met hen bezig te zijn.
 • Zeg duidelijk of de kinderen nog moeten eten en maak voor de baby een reservefles klaar (mocht er een ongelukje gebeuren).
 • De oppassers dienen geen maaltijden te bereiden, of huishoudelijk werk te verrichten.
 • Medicatie wordt in principe NIET gegeven door de oppasser. Indien dit toch moet op doktersvoorschrift, leg dit dan zéér goed uit en schrijf dit duidelijk op.
 • Vertel hoe laat de kinderen naar bed moeten en toon waar reservekleren en -beddengoed liggen.
 • Zorg ervoor dat uw woning veilig is voor de oppas en voor uw kinderen.
 • Zorg voor een een kleine versnapering, een drankje, een beetje comfort en warmte en - bij overnachting - een behoorlijke slaapgelegenheid
 • Toon de plaats van koelkast, zekeringenkast, EHBO-kistje, toilet en badkamer.
 • Toon de bediening van radio, tv, verwarming,…
 • Indien u de oppas naar huis zou brengen zorg dan voor veilig vervoer van de oppas naar huis; indien u hiertoe niet in staat bent, mag de oppas op uw kosten een taxi bestellen.
 • Neem verantwoordelijkheid op voor de huisdieren.
  Vooral grote dieren dienen opgesloten te zijn wanneer er een oppas komt.
 • Verwittig onmiddellijk de coördinator indien een oppas zich niet aan de afspraken houdt of indien er zich problemen voordoen.