socialejuridischedienst

Inleiding

Iedereen kent het spreekwoord “Beter een goede buur dan een verre vriend” met officiële betekenis volgens Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse Taal: “Buren kunnen iemand eerder hulp verlenen dan bloedverwanten die veraf wonen”

De praktijk leert mij dat dit spreekwoord niet altijd een realiteit is. Immers, de groeiende individualisering van de maatschappij, niettegenstaande de ruime sociale media, en de toenemende hinder (vb. speelpleinen, hinderlijke geuren, lawaaierige buren, ed.) maakt dat buren elkaar vaker zien als “potentiële vijand” i.p.v. een goede buur.